Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Splošni pogoji poslovanja Konopljarc, Blaž Jarc s.p. obsegajo politiko zasebnost, varovanja osebnih podatkov, piškotkih, splošne pogoje poslovanja spletne trgovine in pravila uporabe spletnega mesta in z njim povezanih storitev.

Pomembna obvestila

 • Spletno mesto konopljarc.si je v lasti in upravljanju podjetja KONOPLJARC, Blaž jarc s. p.; Zagrič 24, 1276 Primskovo.
 • Z nakupom enega ali več izdelkov, ki so objavljeni v spletni trgovini konopljarc.si boste dejansko opravili nakup in sklenili kupoprodajno podgodbo s podjetem Konopljarc, Blaž Jarc s. p.

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov na Konopljarc.si

Veljavnost in uporaba uporaba te politike

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za spletno mesto konopljarc.si (v nadaljevanju: spletno mesto), s katerim upravlja Konopljarc, Blaž Jarc s. p., Zagrič 24, 1276 Primskovo; Davčni zavezanec: NE, Davčna številka: 90950208, Matična številka: 8580197000 (v nadaljevanju: ponudnik). Ta politika velja za vse uporabnike spletnega mesta.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da razume, sprejema in se strinja z vsemi določili te politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami

Katere podatke o uporabnikih zbira ponudnik

Osebne in druge podatke o uporabnikih zbira ponudnik preko spletnega mesta oziroma z njegovo pomočjo.

Vrsta podatkov, ki jih ponudbnik zbira o uporabniku:

 • ime,
 • priimek,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • spol,
 • ulica in hišna številka,
 • številka pošte in kraj,
 • država bivanja,
 • ime podjetja,
 • uporabniško ime,
 • in geslo.

Kje in kako se zbirajo podatki:

 • ob registraciji uporabnika za uporabo spletne platforme in z njo povezanih storitev,
 • ob izpolnitvi kontaktnega obrazca,
 • ob registraciji uporabnika za uporabo spletne trgovine Konopljarc.si,
 • ob prijavi za sodelovanje v nagradnih igrah,
 • in ob anketnih vprašalnikih objavljenih na spletnem mestu ali vključenih v e-pošto.

Namen uporabe zbranih podatkov:

 • pošiljanje e-novic, strokovnih člankov in drugih vsebin v zvezi s spletnim mestom na vpisani e-poštni naslov,
 • priznavanje ugodnosti, popustov ipd. v zvezi s ponudnikovimi proizvodi in storitvami za naročnike na e-novice,
 • evidentiranje potencialnih naročnikov,
 • priprava ponudbe in pošiljanje ponudbe na vpisani e-poštni naslov,
 • in segmentacija uporabnikov (demografska, geografska, itd.).

Čas hrambe podatkov:

 • do preklica s strani uporabnika

Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za namene, navedene v rubriki “Katere podatke o uporabnikih zbira ponudnik”. Pred uporabo zbranih podatkov za kakšen drug namen bo ponudnik pridobil uporabnikovo soglasje.

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če bo za to obstajala zakonita podlaga (npr. zahteve sodišč ali drugih organov ipd.).

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z zbranimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v rubriki “Katere podatke o uporabnikih zbira ponudnik” te politike.

Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije.

Ponudnik redno izvaja varnostno kopiranje podatkov.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ponudniku, hrani toliko časa, kolikor je navedeno v rubriki “Katere podatke o uporabnikih zbira ponudnik” te politike. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori na spletnem mestu ali pa tako, da ponudniku pošlje e-sporočilo na jarckmetija@gmail.com.

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na jarckmetija@gmail.com, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na jarckmetija@gmail.com, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira in ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na jarckmetija@gmail.com, zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na jarckmetija@gmail.com, zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri posredoval napačne, lažne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker so se z njegovimi podatki brez izrecnega soglasja ali dovoljenja ponudnika in kljub ponudnikovi običajni skrbnosti seznanile ali jih pridobile ali spremenile ali drugače obdelale nepooblaščene tretje osebe.

Ponudnik v nobenem primeru, tudi če sicer ni ravnal z običajno skrbnostjo, ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi primerov iz prejšnjega odstavka te točke, če je tak primer posledica dejstva, da uporabnik ni skrbno varoval podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo). Uporabnik je izključno sam odgovoren za varovanje podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo).

O vsakem sumu zlorabe svojih osebnih podatkov ali podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo) ali ob sumu nepooblaščene seznanitve s temi podatki, je dolžan uporabnik nemudoma obvestiti ponudnika.

Kadar je med ponudnikom in uporabnikom vzpostavljen pogodbeni odnos, v vsakem primeru glede izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika veljajo določbe, ki urejajo ta odnos (pogodba, splošni pogoji ipd.).

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Ko se piškotki namestijo na vaš računalnik, o tem niste obveščeni. Glavni namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo vaš računalnik in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo za enostavnost in hitrost. Piškotki nam omogočijo, da vam prikažemo pravilne informacije, ki jih iščete in vas zanimajo. Z zbiranjem in pomnjenjem informacij o vaših nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko zagotovimo boljšo spletno stran in trženjske izkušnje.Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov. 

Novice – pogoji in pravila uporabe

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnega mesta Konopljarc.si. Z registracijo, prijavo oziroma z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oziroma prijava ni možna, uporabo spletnega mesta pa vam odsvetujemo.

Izdajatelj splošni pogojev

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Konopljarc, Blaž Jarc s.p., Zagrič 24, 1276 Primskovo; Davčni zavezanec: NE, Davčna številka: 90950208 , Matična številka: 8580197000

Splošne določbe

Ti splošni pogoji in pravila (v nadaljevanju pogoji) se nanašajo na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnem mestu Konopljarc.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta.

Definicije pojmov

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne platforme Konopljarc.si je Konopljarc, Blaž Jarc s.p., Zagrič 24, 1276 Primskovo; Davčni zavezanec: NE, Davčna številka: 90950208 , Matična številka: 8580197000 (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najema uporabnik ali ponudnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto Konopljarc.si in ga na kakršen koli način uporablja.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo spletno mesto.

Uporaba spletnega mesta Konopljarc.si

Uporaba spletnega mesta Konopljarc.si je pogojena s temi pogoji uporabe, vključno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo spletnega mesta vsak uporabnik:

 • izrecno soglaša s splošnimi pogoji uporabe;
 • se obvezuje, da bo spletno mesto uporabljal na zakonit način;
 • se obvezuje, da storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali oglasa, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom ter moralo;
 • odgovarja za poznavanje in spoštovanje veljavnih predpisov Republike Slovenije, ki se nanaša na uporabo spletnega mesta Konopljarc.si
 • ne bo objavljal vsebine in/ali oglasov v imenu drugih oseb;
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletnega mesta Konopljarc.si
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev ali njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Uporabniki lahko spletno mesto uporabljajo tudi z namenom kreiranja vsebine na spletnem mestu Konopljarc.si. Uporabniki lahko svoje vsebine za objavo v novicah oddajo preko e-pošte ali preko spletnih obrazcev, ki se nahajajo na spletnem mestu Konopljarc.si.

Pogoj za oddajo vsebine in oglasa je v celoti izpolnjen kontaktni obrazec in potrditev teh splošnih pogojev. S potrditvijo splošnih pogojev se uporabnik zavezuje, da je v celoti prebral splošne pogoje, jih v celoti razume in se z njimi strinja in jih sprejema.

Uporabnik se zavezuje, da bo oddana vsebina in/ali oglas v skladu z vsebinsko usmeritvijo spletnega mesta. Ponudnik si pridržuje pravico do izbrisa katerega koli dela objavljene vsebine ali oglasa brez vnaprejšnjega obvestila, ki ne bo ustrezal vsebinski usmeritvi spletnega mesta.

Uporabnik se zavezuje, da bo za oddano vsebino in/ali oglas v obliki besedila pridobil soglasja za objavo na spletnem mestu Konopljarc.si vseh oseb ali podjetij, ki se bodo v tekstu pojavljala z osebnim imenom in priimkom ali imenom podjetja. V primeru, da bo uporabnik pri oddani vsebini in/ali oglasu priložil tudi fotografijo ali video, se uporabnik zavezuje pridobiti soglasja za objavo vseh oseb, ki bodo prepoznavna na priloženi fotografiji ali videu. Prav tako se uporabnik zavezuje pridobiti soglasja za objavo vseh avtorjev priloženih fotografij ali video posnetkov. Prav tako se uporabnik zavezuje za oddano vsebino in/ali oglas pridobiti soglasja za objavo logotipov podjetij, ki bodo priloženi za objavo.

Po oddani vsebini (novica, slika, video, itd…) ponudnik objavi vsebino na spletnem mestu Konopljarc.si. Registrirani uporabniki lahko spreminjajo ali brišejo svoje objavljene vsebine. V primeru spremembe ali izbrisa vsebine, mora uporabnik kontaktirati ponudnika na elektronski naslov, ki je objavljen na spletnem mestu Konopljarc.si. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa katerega koli dela objavljene vsebine ali oglasa brez vnaprejšnjega obvestila.

Ponudnik ne preverja avtentičnost oddane vsebine, ne odgovarja za vsebino povezave v oglasu in ne odgovarja za oddano vsebino s strani uporabnika.

Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakokrat strinja, da ponudnik oddano vsebino objavi na socialnih omrežjih ponudnika, drugih spletnih mestih, ki so v lasti ponudnika, razpošiljanju novic (t.i. newsletter) in v kakršne koli promocije ponudnika, vse brez predhodne dodatne privolitve uporabnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri objavi vsebin uporabnika ustrezno navedel avtorja podane vsebine.

Uporabnik z oddajo vsebin in oglasa izrecno izjavlja, da:

 • uporabnik z objavo svojih vsebin na spletnem mestu Konopljarc.si dovoljuje ponudniku javno pridobitev na spletnem mestu Konopljarc.si in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na spletnem mestu Konopljarc.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik ali začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami in oglasi ponudnik ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja;
 • z objavo vsebine, ki jih objavlja na spletnem mestu Konopljarc.si niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih;
 • bo storitev uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in javnim redom ter moralo;
 • dovoljuje ponudniku objavo iz posredovanih vsebin na socialnih omrežjih ponudnika, drugih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika, razpošiljanju novic (t.i. newsletter) in v promocijske namene ponudnika.

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu od spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico do ustavitev tudi ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

Moderiranje komentarjev

Ponudnik si pridružuje moderiranje komentarjev uporabnikov na spletnem mestu Konopljarc.si.

Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni uporabniki sami. Ponudnik bo pomagal pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi.

Moderirani bodo vsi komentarji, ki:

 • bodo zmotili, izzvali, napadali ali žalili druge;
 • so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni;
 • kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti;
 • oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja;
 • so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega;
 • vključujejo kontaktne podatke, kot so telefonska, poštni ali elektronski naslov, rojstni datum ali emšo;
 • vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z vsebino
 • niso vezani na temo, nakazano v objavi spletnega mesta;
 • opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih;
 • jih uporabniki vidijo kot nezaželene oziroma tako imenovane spam komenarje (ponavljajoči komentarji z eno ali podobno vsebino);
 • niso v skladu z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo.

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik na spletni strani/spletnem mestu uporablja piškotke. Ponudnik si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka ali podobne datoteke. Uporaba piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kršenje pogojev

Ponudnik si pridružuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin na spletnem mestu Konopljarc.si

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabniki lahko morebitne kršitve sporočijo na elektronski naslov ponudnika jarckmetija@gmail.com. 

Spremembe

Ponudnik lahko obstoječe splošne pogoje spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletnega mesta Konopljarc.si. Sicer pa z vstopom na spletno mesto potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Spletna trgovina

Spletno trgovino na Konopljarc.si upravlja spletno trgovino z domačimi konopljinimi izdelki iz Slovenske konoplje, katere lastnik in upravljalec je podjetje Konopljarc, Blaž Jarc s.p. ( v nadaljevanju ponudnik/prodajalec/trgovec),  Zagrič 24, 1276 Primskovo; Davčni zavezanec: NE, Davčna številka: 90950208 , Matična številka: 8580197000

Z nakupom enega ali več izdelkov, ki so objavljeni v spletni trgovini Konopljarc.si sklenete kupoprodajno podgodbo s podjetem Konopljarc, Blaž Jarc s.p.

Splošni pogoji spletne trgovine Konopljarc.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s prodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, če že vsebujejo davek in stroške prevoza,
 • način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine Konopljarc.si  ažurira in spreminja pogosto in hitro.
Cene so predstavljene kot Cena (ednina) in Akcijska cena, ki velja za artikle, ki so v akcijski ponudbi. Tako cena kot akcijska cena veljata za nakup preko spleta v primeru takojšnjega 100% plačila z gotovino.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo z gotovino (pošiljko pošljemo priporočeno z odkupno vrednostjo),
 • in z bančnim nakazilom (po zaključku naročila nam plačilo nakažete preko svoje eBanke ali položnice).

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna na zahtevo.

Cene

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom Konopljarc, Blaž Jarc s.p.  in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu “naročilo potrjeno”). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

43.č člen ZVPot (Uradni list RS št. 126/07) pravi:

Potrošnik ima 14 dni časa, da sporoči prodajalcu, da odstopa od pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navajati razloga. Blago mora potrošnik vrniti na svoje stroške v nadaljnjih 30-ih dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Prav tako se šteje za odstop od pogodbe, če potrošnik vrne prejeto blago v roku za odstop od pogodbe (14 dni) brez posebnega sporočila o odstopu. O odstopu od pogodbe nas lahko obvestite preko elektronske pošte jarckmetija@gmail.com ali preko telefona: 051 325 235.

Vrnjeno blago mora biti v originalni in nepoškodovani embalaži. Naslov za vračilo blaga je navedeno na obrazcu za vračilo blaga, ki je priloženo k pošiljki. Trgovec vrne kupcu kupnino za vrnjeno blago v roku 30-ih dni od prejema vrnjenega blaga.

Več informacij si oglejte na strani s politiko vračil.

Reklamacije, reševanje sporov 

Vsako reklamacijo ali pritožbo bomo poskušali rešiti kar najhitreje in predvsem v korist kupca. Reklamacije na kupljeno blago se upoštevajo v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki pravi:

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • ali če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

V primeru stvarne napake imate pravico zahtevati vračilo denarja, če naredite, kar vam veleva člen 37. a:

Člen 37. a
(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno,
kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca s katerim je sklenil pogodbo.

Člen 37. c
(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala,
nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Stroške vračila blaga v reklamiranje krije kupec, medtem ko stroške pošiljanja nadomestnega blaga krije trgovec.

Trgovec si pridržuje pravico do zavrnitve pošiljk z odkupnino.

Pisne reklamacije in pritožbe lahko naslavljate na naš elektronski naslov jarckmetija@gmail.comali pa se na nas obrnete neposredno na telefonsko številko: 051 325 235.

V primeru reklamacije lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku za kolikor se je v času uporabe in zaradi uporabe artiklu zmanjšala tržna vrednost.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri kurirski službi Pošte Slovenije. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

V primeru reklamacije lahko kupec v skladu z zakonskimi omejitvami zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku za kolikor se je v času uporabe in zaradi uporabe artiklu zmanjšala tržna vrednost.

Garancija

Prodajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

Prodajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom, če je to možno.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec pa z vračilom nima stroškov.

Pomembno!

 • Ko vračate artikel v reklamacijo ali garancijo prodajalcu, morate priložiti obrazec za vračanje blaga, ter kopijo računa.
 • Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Konopljarc, Blaž Jarc s. p., Zagrič 24, 1276 Primskovo
 • Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke ter da blago ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oz. drugo ustrezno varno embalažo).
 • Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen, če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Če se vam porajajo dodatna vprašanja, vas vabimo, da nas pokličete na 051325235 ali nam pišete na jarckmetija@gmail.com

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne; prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Zadnja posodobitev: 17.04.2022